Categorieëen

De FSC-gecertificeerde kaders
Zijn een voorbeeld voor meer bestendigheid

Forest Stewardship Council®

Houten lijsten met een FSC-certificaat dragen bij aan een milieubewuster gebruik van een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen ter wereld. Hoewel het hout teruggroeit, heeft het een minimum aan gunstige voorwaarden nodig. Door de voorkeur te geven aan houten frames met het FSC-label ondersteunt u actief het verantwoorde gebruik van deze grondstof.

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een NGO die in 1993 in Toronto (Canada) werd opgericht en nu wereldwijd actief is. Het hoofddoel is het bestrijden van de milieuschadelijke exploitatie van bossen. In overeenstemming met een uitgebreide catalogus van principes houdt de organisatie toezicht op het functioneren van de bosbouwactiviteiten en geeft zij een certificaat af aan degenen die zich inzetten voor duurzaam bosgebruik.

Toekenning van het FSC-certificaat

FSC-certificaten worden niet zomaar toegekend. In een jaarlijkse inspectieronde inspecteren zogenaamde FSC-auditors de bosbouwactiviteiten en leggen, indien nodig, corrigerende maatregelen op. De drie meest veeleisende punten hebben betrekking op de veiligheid op het werk, die betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden van de werknemers en bijvoorbeeld voorschrijft dat er voldoende beschermende voorschriften zijn om ongeluken te voorkomen. Een ander aspect betreft schendingen van de bodem- en waterbescherming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de overmatige verwijdering van biomassa in de vorm van takken of boomtoppen, die de natuurlijke leefomgeving van dieren kan aantasten. Even belangrijk en breder maatschappelijk thema is de jacht en de gerichte regulering van de veestapel.

GAls de mens niet ingrijpt, kan er sprake zijn van een toename van de populatie wilde dieren, wat een optimale regeneratie van het bos kan belemmeren. Herten en herten, indien aanwezig, eten liever jonge planten en jonge boomsoorten die minder vaak in het bos voorkomen, vooral die welke speciaal beschermd moeten worden. Bij het wisselen van gewei weren de dieren ook de buitenste romp van de boomstammen. Dit proces kan met zoveel kracht plaatsvinden dat het systematisch leidt tot onomkeerbare schade aan boomschors en dus blijkbaar tot bedreigingen voor de gezondheid van de bomen.

Jagers pret

Te hoge wildpopulaties maken het moeilijker om een rendabele bosbouw op te zetten die is aangepast aan de locatie. De meeste van hen zijn reeën, damherten en edelherten, die zich ook voeden met delen van houtachtige planten. Ze bijten knoppen af en beschadigen de boomschors, die deze planten kunnen beschadigen. De beet kan de natuurlijke verjonging van het bos vertragen of voorkomen.


De jachtwetgeving stelt criteria vast die de bedoeling van een dier omzeilen om niet zonder goede reden te worden gedood, en gebruikt de jacht als bescherming van boomkwekerijen tegen het bladeren door het wild en de noodzaak van een gebrek aan natuurlijke roofdieren om het biologisch evenwicht in het bosecosysteem in stand te houden, als goede redenen. Onder deze voorwaarden bestaat er een algemene verplichting om in Duitsland te jagen op grond van de jachtwetgeving.

Taak van de FSC

Het FSC is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de verschillende onderlinge relaties en mogelijke geschilpunten. Het pleit voor de ontwikkeling van een duurzame oplossing ter ondersteuning van de bescherming van de boshabitat. In Duitsland heeft de organisatie meer dan 200 leden, 1,17 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos en meer dan 2.200 FSC-gecertificeerde bedrijven. Het doel is om op mondiaal niveau de voorwaarden te scheppen en in stand te houden voor een milieubewust, maar tegelijkertijd economisch levensvatbaar en sociaal rechtvaardig bosgebruik.

Uw bijdrage

Om dit ideaal waar te maken, heeft het niet alleen verantwoordelijke fabrikanten nodig, maar vooral ook milieubewuste consumenten. Met een lijst van FSC-gecertificeerd hout llevert u een niet te onderschatten directe bijdrage aan het behoud van niet alleen de natuurlijke leefomgeving van veel dieren, maar ook van onszelf.

FSC houten lijst Korona

Verder van deze thema