Categorieëen
AllesLijsten.beColofon
Terugneming van goederen:

Bij een eventuele terugzending van de goederen zou het een hulp voor ons zijn, als u eerst met ons contact opneemd!

Gebruik voor de terugzending ons formulier in contact-/ en service center!

Contact: U kunt vragen natuurlijk via email aan ons sturen. Gebruik hiervoor alstublieft ons formulier in contact center.

Postadres / verkoop:

artvera GmbH & Co. KG
Rückertstrasse 5
D-10627 Berlijn

Telefoon: (077) 8080132(ma-vr 8:30 - 18:30, Zat: 10-18:00)
Telefoon: +49 30 235 949 085 (Duitsland)
Fax: +49 30 31 99 185 09 (Duitsland)

Email:
Web: www.artvera.de


Vestiging van de gezelschap:
artvera GmbH & Co. KG
Rückertstrasse 5
D-10627 Berlijn

Kantongerecht Charlottenburg HRA 42086 B
Beherende vennoot:
artvera mede GmbH, Berlijn
Kantongerecht Charlottenburg HRB 116621 B
Zaakvoerder: Detlef Winkelewski
 

Bescherming:

Wij garanderen voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens uit hoofde van de bepaling van de bescherming.
Het doorgeven aan derde voor reclamedoeleinden wijzen we af. Een doorgeven van gegevens aan derde gebeurd uitsluitend voor logistische bedoelingen c.q. voor het uitvoeren/ leveren van de goederen.

Onlinebeslechting van geschillen:

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr/
De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.


Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Inhoud en structuur van de webpagina zijn door de auteurswet beschermd. Informaties en gegevens (tekst-, beeld., grafische bestanden, etc.) van de webpagina mogen niet gebruikt of gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur, ook niet overleggend.
Copyright © 2022 artvera en hun licentiegevers
Alle rechten voorbehouden.


Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Inhoud van de online aanbieden
De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Het aansprakelijk stellen van de auteur voor schade met betrekking tot informatie van materi‘le of ide‘le aard, die door het gebruiken of het niet gebruiken van de aangeboden informatie, respectievelijk door het gebruik van onjuiste en onvolledige informaties werden veroorzaakt, is in principe uitgesloten, voor zoverre de auteur geen opzettelijke grove nalatigheid verweten kan worden.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, gedeeltes van de paginaÕs of het gehele aanbod zonder separate aankondiging te veranderen, uit te breiden, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.